Error Handling در ASP.NET - برترین مقالات کامپیوتر
X
تبلیغات
رایتل


برترین مقالات کامپیوتر

برترین مقالات کامپیوتر

خطاء‌ و یا Error از جمله واژه های معروف در ادبیات برنامه نویسی است که هر برنامه نویس صرفنظر از میزان مهارت خود با آن مواجه خواهد شد . پیاده کنندگان برنامه های وب نیز از این قاعده مستثنی نبوده و ممکن است در زمان پیاده سازی این نوع برنامه ها با مجموعه ای از خطاها برخورد نمایند . علاقه مندانی که پلت فرم مایکروسافت را برای طراحی و پیاده سازی برنامه های وب انتخاب نموده اند ( ASP.NET ) ،‌ می توانند با استفاده از امکانات موجود با خطاها برخورد و آنان را مدیریت نمایند .
پس از بروز خطاء در یک صفحه ، ASP.NET اطلاعات مربوط به خطاء را برای سرویس گیرنده ارسال می نماید . یک صفحه وب ASP.NET ممکن است در زمان اجراء به یکی از خطاهای زیر برخورد نماید :

*

خطاهای پیکربندی : زمانی که گرامر و یا ساختار فایل web.config نادرست باشد ، ایجاد می گردند .
*

خطاهای پارسر : زمانی که گرامر ASP.NET بر روی یک صفحه نادرست باشد ، ایجاد می گردند .
*

خطاهای ترجمه : زمانی که عبارات و دستورات نوشته شده در صفحات متناسب با گرامر زبان استفاده شده نباشند ،‌ ایجاد می گردند .
*

خطاهای زمان اجراء : در زمان اجرای یک صفحه ایجاد می گردند .

پس از بروز یک خطاء‌ ،‌ به صورت پیش فرض اطلاعات موجود در Stack که حاوی فراخوانی ترتیبی مجموعه ای از روتین ها است ، نمایش داده می شود . در صورتی که debug mode فعال شده باشد ،‌ ASP.NET شماره خط بروز خطاء در کد منبع را که باعث بروز خطاء ‌شده است را نمایش خواهد داد . debug mode یک ابزار ارزشمند برای اشکال زدائی برنامه ها می‌باشد .

فعال کردن debug mode در سطح page : بدین منظور از دایرکتیو زیر استفاده می گردد :

<%@ Page Debug="true" %>

فعال کردن debug mode در سطح Application : بدین منظور از فایل Web.config موجود در فهرست ریشه application استفاده می گردد :اثرات جانبی فعال کردن debug mode
فعال کردن debug mode کارآئی سیستم را کاهش و افزایش حجم عملیات سیستم را به دنبال خواهد داشت ، بنابراین لازم است پس از اتمام فرآیند پیاده سازی نرم افزار و نصب در محیط عملیاتی ، آن را غیرفعال نمود . پس از فعال شدن debug mode در صورت بروز خطاء‌ ، شماره خط به همراه جزئیات مربوطه نمایش داده می شود .

سفارشی کردن صفحات خطاء
برای برخورد با خطاء از روش های متفاوتی استفاده می گردد. مثلا" در زمان پیاده سازی لازم است جزئیات مربوط به خطاء نمایش داده شود تا بتوان اشکالات موجود را سریعا" تشخیص و برطرف نمود . بدیهی است پس از آماده شدن برنامه و نصب در محیط عملیاتی ،‌ضرورتی به نمایش جزئیات خطاء وجود نخواهد داشت . در چنین مواردی می توان با استفاده از امکانات موجود تمهیداتی را اتخاذ نمود که محل بروز خطاء به سرویس گیرندگان محلی ، راه دور و یا هر دو نمایش داده شود . در زمان بروز خطاء به صورت پیش فرض، اطلاعات مربوط به خطای ایجاد شده صرفا" برای سرویس گیرندگان محلی ( سرویس گیرندگانی که برنامه را مستقیما" از طریق کامپیوتر سرویس دهنده اجراء می نمایند ) ،‌ نمایش داده می شود . در چنین مواردی می توان یک صفحه خطاء سفارشی را ایجاد تا در صورت بروز خطاء ، سرویس گیرندگان به آن صفحه هدایت گردند .
برای فعال کردن خطاهای سفارشی از امکانات موجود در فایل Web.Config استفاده می گردد . کد زیر نحوه انجام این کار را نشان می دهد :

Web.Configپیکربندی فوق باعث نمایش جزئیات خطاء برای سرویس گیرندگان محلی می گردد ولی سرویس گیرندگان از راه دور به یک صفحه خطاء سفارشی هدایت خواهند شد ( DefaultErrorPage.htm ) . صفحه فوق می‌ تواند یک صفحه aspx . نیز باشد .
ASP.NET مسیر صفحه ای‌ را که باعث بروز خطاء‌ شده است را به عنوان یک آرگومان QueryString برای صفحه خطاء ارسال می نماید(ErrorPage ). در صورتی که صفحه سفارشی خطاء‌ خود دارای یک خطاء‌ باشد ، یک صفحه خالی برای سرویس گیرندگان از راه دور ارسال می گردد .

DefaultErrorPage.htm

<%@ Page Language="VB" Description="Error page"%>


صفحه خطاء


بروز خطاء در صفحه : <%=Request.QueryString("ErrorPage") %>توجه داشته باشید که صرفا" فایل هائی که به aspnet_isapi.dll در IIS نسبت و یا map شده اند، خطای فوق را تولید خواهند کرد و فایل هائی که به aspnet_isapi.dll نسبت داده نشده اند ، توسط ASP.NET پردازش نشده و مسئولیت ارائه خطاء‌ برعهده IIS خواهد بود .
جدول زیر خصلت های پیکربندی و مقادیر مجاز برای تگ را نشان می دهد :
خصلت شرح
mode

فعال بودن ،‌ غیر فعال بودن و یا نمایش صفحه سفارشی خطاء صرفا" برای کامپیوترهای راه دور را مشخص می نماید.
مقدار نسبت داده شده به خصلت فوق on , off و یا reamoteOnly می باشد ( مقدار پیش فرض RemoteOnly است )
defaultRedirect

نام صفحه سفارشی خطاء را مشخص می نماید .

با توجه به مقدار نسبت داده شده به خصلت Mode ، در خصوص نمایش خطاء برای سرویس گیرندگان راه دور ، محلی و یا هر دو تصمیم گیری می شود . جدول زیر مقادیر نسبت داده شده به خصلت Mode و تاثیر آن بر روی درخواست های محلی و از راه دور را نشان می دهد .
Mode درخواست های محلی درخواست های از راه دور
On

نمایش صفحه سفارشی خطاء


نمایش صفحه سفارشی خطاء
Off نمایش صفحه خطاء ASP.NET

نمایش صفحه خطاء ASP.NET
RemoteOnly نمایش صفحه خطاء ASP.NET

نمایش صفحه سفارشی خطاء

مثال : نحوه استفاده از

*

مرحله اول : پیکربندی لازم در فایل Web.Config

Web.Config*

مرحله دوم : ایجاد صفحه سفارشی خطاء

DefaultErrorPage.htmبروز اشکال در برنامهاشکال در صفحه درخواستیدر حال حاضر امکان پاسخ به درخواست شما وجود ندارد ،
لطفا" اشکال ایجاد شده را از طریق آدرس
info@srco.ir
به اطلاع مدیریت سایت سخاروش برسانید .


پس از ایجاد مراحل فوق ، در صورت بروز خطاء ( عدم وجود فایل ، بروز اشکال بر روی سرویس دهنده و یا سایر خطاهای متداول در صفحه درخواستی ) ، فایل DefaultErrorPage.htm نمایش داده می شود .صفحه سفارشی خطاء با نام DefaultErrorPage.htm که در مثال قبل ایجاد شده بود برای تمامی موارد خطاء نمایش داده می شود . در صورت تمایل می توان برای هر نوع خطاء یک صفحه خاص را طراحی تا پس از بروز خطاء نمایش داده شود . بخش پیکربندی دارای یک تگ داخلی با نام است که مرتبط با کدهای وضعیت HTTP می باشد .جدول زیر خصلت ها و مقادیر مربوط به تگ را نشان می دهد :
خصلت شرح
StatusCode

کد وضعیت خطاء HTTP را که می بایست توسط صفحه سفارشی خطاء استفاده گردد ، مشخص می نماید .
مثلا" کد 403 مربوط به خطاء Forbidden ، کد 404 برای مواردی که فایل درخواستی موجود نباشد و یا کد خطاء 500 برای مواردی که خطاء در ارتباط با سرویس دهنده باشد .
Redirect

آدرس و نام صفحه سفارشی مرتبط با نوع خطاء را که می بایست پس از بروز خطاء نمایش داده شود را مشخص می نماید .

مدیریت خطاء‌ از طریق کد برنامه
با استفاده از امکانات موجود در ASP.NET می توان از طریق کد نوشته شده با خطاء برخورد نمود ( هم در سطح page و هم در سطح application ) .

*

Page Level : کلاس پایه page دارای متدی با نام Page_Error است که می توان آن را در صفحات استفاده نمود .

Page Level*

Application Level : از رویداد Application_Error در فایل Global.aspx استفاده می گردد . پس از بروز هر نوع خطای غیرقابل پیش بینی رویداد فوق فعال می گردد.

Application Level

Sub Application_Error(sender As Object, e As EventArgs)
'...عملیات مورد نظر
End Sub

نوشته شده در دوشنبه 2 مهر‌ماه سال 1386ساعت 19:19 توسط ADMIN نظرات (2)|


Design By : Night Skin