فریمورک دات نت - برترین مقالات کامپیوتر


برترین مقالات کامپیوتر

برترین مقالات کامپیوتر

فریمورک دات نت ماکروسافت ، تحولات عمده ای را دررابطه با ایجاد و اجرای برنامه های مبتنی بر وب ایجاد نموده است . ASP.NET  یکی از تکنولوژی های متعددی است که بهمراه فریمورک دات نت ، ارائه شده است . در این مقاله با مفاهیم اولیه فریمورک دات نت ، آشنا می شویم .

فریمورک دات نت
دات نت ، یک مدل پیاده سازی نرم افزار است که توسط ماکروسافت ارائه و مهمترین دستاورد آن ، پیاده سازی نرم افزارهای  مستقل از پلات فرم و نوع دستگاه  ، با قابلیت دستیابی  به داده ها از طریق اینترنت ، می باشد . فریمورک دات نت ، زیر ساخت دات نت را ایجاد می نماید.

دات نت پلات فرم چیست ؟
دات نت بر اساس یک معماری "باز" ، شکل یافته و پلات فرمی است که می تواند برای ایجاد و اجرای نسل جدیدی از برنامه های وب و ویندوز استفاده گردد . هدف از پلات فرم دات نت ، تسهیل در پیاده سازی نرم افزارهای وب بوده و از تکنولوژی های اساسی زیر تشکیل شده است :

 • فریمورک دات نت

 • سرویس دهندگان  دات نت

 • سرویس های لازم بمنظور ایجاد بلاک

 • ویژوال استودیو دات نت

در پلات فرم دات نت ، سرویس گیرندگان ، سرویس دهندگان و سرویس ها  ، دارای جایگاهی  مهم  بوده و می توان به موارد زیر در رابطه با آن اشاره داشت :

 • یک مدل برنامه نویسی است  که امکان پیاده سازی سرویس های وب XML و برنامه ها را در اختیار پیاده کنندگان نرم افزار قرار می دهد .

 • مجموعه ای از سرویس های ایجاد بلاک که متکی بر مجموعه ای از سرویس های وب بوده و باعث انتقال کنترل داده کاربر از برنامه ها برای کاربران می شوند.مثلا" Passport ماکروسافت ، یک عنصر اساسی از دات نت بوده  که امکان یکپارچگی برنامه ها را بسادگی فراهم می نماید .

 • مجموعه ای از سرویس دهندگان نظیر ویندوز 2000 ، SQL Server ، سرویس دهنده Biztalk  که باعث ارتباط ، اجراء ،  انجام عملیات و مدیریت سرویس های وب XML و برنامه ها می گردد .

 • نرم افزار سرویس گیرنده ، نظیر ویندوز XP ، که به پِیاده کنندگان کمک می نماید تجارب مفید و جامع خود را به مجموعه ای از دستگاهها، تعمیم نمایند. 

 • ابزارهائی نظیر ویژوال استودیو دات نت ، که می توان از آنان بمنظور پیاده سازی سرویس های وب ، برنامه های ویندوز و وب استفاده کرد .

فریمورک دات نت چیست ؟
فریمورک دات نت ، فونداسیون لازم بمنظور ایجاد و اجرای برنامه ها و سرویس های وب XML را ارائه می نماید. ماهیت یکسان ( یکدست )   فریمورک دات نت ، امکان ارتباط  تمامی برنامه ها( برنامه های ویندوز ، وب ، سرویس های وب XML )   را از طریق  یک مجموعه از  ابزارها  و کدهای نوشته  ، فراهم می نماید.  فریمورک دات نت شامل موارد زیر است :

 • CLR)Common Language Runtime) یا همان Runtime .
  Runtime ، مسئولیت رسیدگی به سرویس ها را برعهده داشته و شامل یکپارچگی زبانها ، امنیت و مدیریت حافظه است . در زمان پیاده سازی ، Runtime ویژگی های لازم و مورد نیازرا با هدف تسهیل در پیاده سازی، ارائه می نماید .

 • کتابخانه های کلاس (Class - Libraries )
  کنابخانه های کلاس ، امکان استفاده مجدد از کدها برای اکثر عملیات متداول نظیر دستیابی به داده ها ، پیاده سازی سرویس های وب XML ، فرم های وب و یا ویندوز را فراهم می نماید .

دات نت باعث حل چه مشکلاتی شده است  ؟
فریمورک دات نت ، باعث برطرف شدن مسائل و محدودیت های متعدد  در رابطه با پیاده سازی برنامه های وب از منظر پیاده کنددگان نرم افزار شده است .در این راستا ، به پتانسیل های اینترنت بمنظور برخورد با مسائل و محدودیت های موجود ، بخوبی توجه شده است .با ابداع یک شبکه بزرگ ( اینترنت ) بمنظور اشتراک اطلاعات ، صرفا" برنامه های بسیار اندکی قادر به اجراء و فعالیت بر روی بیش از یک سرویس گیرنده بوده و تعامل اطلاعاتی بین برنامه ها نیز وضعیتی مشابه داشت .محدودیت های فوق ، باعث بروز دو مسئله  مهم در رابطه با پیاده سازی نرم افزار می گردد که می بایست بدرستی با آنان برخورد گردد:

 • پیاده کنندگان ، مجبور به پیاده سازی نرم افزارهای خود در یک میدان محدود می باشند .
 • پیاده کنندگان ، زمان زیادی  را بمظور نوشتن برنامه ها بمنظور کار با پلات فرم و سرویس گیرنده گان متفاوت ،  صرف می نمایند ( این زمان می بایست صرف آفرینش برنامه های جدید گردد).

فریمورک دات نت ، با ارائه یک Runtim که مستقل از نوع  زبان و پلات فرم است ، بر محدودیت های فوق غلبه نموده است.Runtime  فوق،  مستقل از زبان و پلات فرم بوده  واز استانداردهای  XML ، بمنظور نیل به اهداف مورد نظر خود استفاده می نماید. با توجه به عدم وابستگی دات نت به یک زبان خاص ، پیاده کنندگان نرم افزار می توانند از گزینه های متعددی در این زمینه  استفاده  نمایند. امکان اجرای  برنامه های تولید شده ، بر روی سرویس گیرندگانی که دات نت را حمایت می نمایند ، وجود خواهد داشت .Runtime ،اغلب زیرساخت های برنامه ها را کنترل می نماید ،  بنابراین پیاده کنندگان ، ضرورتی به صرف زمان لازم بمنظور ایجاد زیرساخت های مورد نیار خود نداشته و در مقابل می توانند زمان خود را صرف  تمرکز  بر روی منطق برنامه ها ، نمایند .
سرویس های وب XML ، از XML بمنظور ارسال داده استفاده می نمایند . بدین ترتیب ، سرویس گیرندگانی که دارای پتانسیل لازم  در این خصوص می باشند ، قادر به  دریافت داده های مبتنی بر XML ، خواهند بود.  XML ، استانداردی فراگیر و مورد پذیرش تمامی محیط های پیاده سازی  است. اغلب سرویس گیرندگان مدرن، نظیر سیستم های عامل کامپیوتر ، تلفن های سلولی ، دستگاههای PDA ، کنسول های بازی ، قادر به دریافت داده های مبتنی بر  XML ، می باشند .

اجزای فریمورک دات نت
فریمورک دات نت ، فونداسیون لازم بمنظور ایجاد برنامه های مبتنی بر دات نت  را در زمان ترجمه و اجراء ، فراهم و دارای عناصر متفاوتی بمنظور اجرای برنامه های مبتنی بر دات نت است :

 • زیربناء پلات فرم . فریمورک دات نت،  می بایست بر روی یک سیستم عامل اجراء گردد . در حال حاضر، امکان اجرای  فریمورک دات نت بر روی سیستم های عامل 32 بیتی ویندوز نظیر 2000 , XP  ، وجود دارد. در آینده ، امکان اجرای فریمورک دات نت بر روی سایر پلات فرم ها نیز میسر خواهد شد .

 • سرویس های کاربردی و خدماتی . زمانیکه برنامه های کاربردی  نظیر Component Server,Message Queuing   ,IIS  ، بر روی ویندوز 2000 ، اجراء می گردند امکان استفاده از آنان برای پیاده کنندگان وجود خواهد داشت . فریمورک دات نت ، برنامه های فوق را از طریق کلاس های موجود در کتابخانه کلاس دات نت ، تحت تاثیر موثر خود قرار خواهد داد .

 • Net Class library . کتابخانه کلاس فریمورک دات نت ، زمینه استفاده از امکانات و ویژگی های Runtime  را فراهم و باعث تسهیل در پیاده سازی برنامه های مبتنی بر دات نت می گردد . در این راستا ، پیاده کنندگان  می توانند با ایجاد توابعی از کلاس های موردنظر خود ، کلاس ها را توسعه نمایند .کتابخانه های کلاس فریمورک دات نت ، فریمورک دات نت را پیاده سازی می نماید . تمامی برنامه ها  ( برنامه های  وب ، ویندوز و سرویس های وب XML ) از کتابخانه کلاس های فریمورک دات نت یکسان استفاده نموده  که در namespace نگهداری می گردند. تمامی زبانهای مبتنی بر دات نت نیز به کتابخانه یکسانی دستیابی دارند .

 • CLR)Common Language Runtime ) . تکنولوژی  CLR ، باعث تسهیل در پیاده سازی برنامه ها از طریق ارائه یک محیط اجرائی ایمن  ، حمایت از چندین زبان و تسهیل در بکارگیری برنامه ها می گردد . محیط CLR ، همچنین بعنوان یک محیط مدیریت یافته ، عملیات و سرویس های خاصی  نظیر Garbage Collection و امنیت را  بصورت اتوماتیک، انجام خواهد داد .

 • ADO.NET . تکنولوژی ADO.NET ، نسل جدیدی از تکنولوژی ADO بوده و  امکانات حمایتی لازم در رابطه با مدل برنامه نویسی غیرمتصل را ارائه  می نماید. تکنولوژی فوق ، امکانات حمایتی متعددی را نیز در رابطه  با XML ، ارائه می نماید .

 • ASP.NET . تکنولوژی ASP.NET ، یک چارچوب  برنامه نویسی است که بر اساس CLR ، ایجاد می گردد . ASP.NET می تواند بر روی یک سرویس دهنده استفاده  و بکمک آن می توان برنامه های  مبتنی بر وب قدرتمندی را ایجاد کرد . فرم های وب ASP.NET ، یک روش ساده و درعین حال قدرتمند بمنظور ایجاد رابط های کاربر پویا می باشد .

 • سرویس های وب XML . سرویس های وب XML ، عناصر مبتنی بر وبی بوده  که قادر به اشتراک برنامه ها در اینترنت و یا اینترانت می باشند . فریمورک دات نت،  ابزارها و کلاس های لازم برای ایجاد ، تست و توزیع سرویس های وب XML را ارائه می نماید.

 • User Interfacses . فریمورک دات نت سه نوع UI را حمایت می نماید:
  فرم های وب که بهمراه ASP.NET و HTTP کار می نمایند .
  فرم های ویندوز که بر روی کامپیوتر های سرویس گیرنده Win32 اجراء می شوند .
  کنسول دستور ( خط دستور )

 • زبان ها ، هر زبانی که استانداردهای  CLS)Common Language Specification )  را رعایت نماید ، قادر به اجراء توسط   CLR خواهد بود. در فریمورک دات نت ، ماکروسافت حمایت های لازم در رابطه با زبانهائی نظیر VB.NET , Visual C++ ,VB.NET , C#,Jscript.NET را ارائه نموده است .

مزایای استفاده از فریمورک دات نت
در آغاز پیاده سازی برنامه های مبتنی بر ویندوز ، تمامی برنامه های نوشته شده بمنظور استفاده از  API ، از C و یا ++C استفاده می کردند . با مطرح شدن  ویژوال بیسیک و سپس اینترنت ، پیاده کنندگان مجبور به  سفارشی نمودن ( پیاده سازی نسخه هائی خاص )  برنامه های  C++  ،  C،  .برنامه های ویژوال بیسیک و یا ASP  بودند .با استفاده از فریمورک دات نت ، می توان با اتکاء به مهارت های موجود ، اقدام به آفرینش هر نوع نرم افزاری کرد . انتخاب  فریمورک دات نت بمنظور پیاده سازی برنامه ها ، مزایای زیر را بدنبال خواهد داشت :

 • مبتنی بر استانداردهای وب . فریمورک دات نت،  بطور کامل تکنولوژی های موجود در اینترنت نظیر : HTML , HTTP,SOAP,XSLT,XPath و سایر استانداردها را حمایت می نماید.

 •  طراحی مبتنی بر یک مدل یکسان . از پتانسیل های  یک کلاس دات نت ، می توان در هر یک از زبانهای حمایت شده در دات نت و یا مدل برنامه نویسی ، بخوبی استفاده کرد . بنابراین می توان ، بخش هائی از کدهای نوشته شده  را  در برنامه های متعدد استفاده کرد (برنامه های ویندوز، وب ، سرویس های وب XML ) .

 • پیاده کنندگان بسادگی قادر به استفاده از آن می باشند. در فریمورک دات نت ، کد ، بصورت Namespace  های  سلسله مراتبی و کلاس ها ، سازماندهی می گردد . فریمورک دات نت یک Common Type   System)CTS)  را بعنوان سیستم نوع یکسان ، ارائه نموده که  توسط هر زبان سازگاز با دات نت، قابل استفاده  خواهد بود .در سیستم فوق ، تمامی عناصر  زبانها بصورت شی می باشند. این اشیاء قادر به استفاده توسط هر برنامه مبتنی بر دات نت و نوشته شده توسط هر زبان مبتنی بر دا ت نت ، خواهند بود .

 • کلاس های توسعه پذیر . ماهیت سلسله مراتبی فریمورک دات نت،  برای پیاده کنندگان مخفی نخواهد بود .در این راستا می توان به کلا س ها دستیابی و آنها را توسعه داد( مگر اینکه آنها حفاظت شده  باشند ). در این زمینه امکان پیاده سازی توارث از نوع Cross - Language  ، نیز وجود خواهد داشت .

نوشته شده در یکشنبه 8 مرداد‌ماه سال 1385ساعت 12:23 توسط ADMIN نظرات (0)|


Design By : Night Skin