چگونه رویه یه پوشه قفل بزاریم ( بدون نرمافزار ) - برترین مقالات کامپیوتر
X
تبلیغات
رایتل


برترین مقالات کامپیوتر

برترین مقالات کامپیوتر

بتدا این کد را درون notepad ویندوز کپی کرده و آن را با نام locker .bat ذخیره کنید.
کد:

cls
@ECHO OFF
title Folder Locker
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure u want to Lock the folder(Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to Unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%== type your password here goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid password
goto end
:MDLOCKER
md Locker
echo Locker created successfully
goto End
:End

دقت کنید قبل از ذخیره کردن فایل حتما رمز پوشه را به جای عبارت type your password here قرار دهید.

این فایل را جایی که می خواهید پوشه بسازید کپی کنید.
فایل را اجرا کنید.
بعد از اجرای فایل یک پوشه با نام Locker ساخته خواهد شد.
فایل های خود را درون آن پوشه کپی کنید.
دوباره فایل locker .bat را اجرا کنید. این بار از شما خواهد پرسید که آیا می خواهید روی پوشه رمز بگذارید، دکمه ی y را فشار دهید و کلید ENTER را فشار دهید.
مشاهده می کنید پوشه مخفی شد!

برای ظاهر سازی پوشه دوبار فایل locker .bat را اجرا کنید. رمز عبور را وارد کنید. مشاهده می کنید که پوشه به حالت عادی بازگشت.
نوشته شده در دوشنبه 23 اردیبهشت‌ماه سال 1387ساعت 01:30 توسط ADMIN نظرات (0)|


Design By : Night Skin