قواعد مهم در مورد شماره های IP - برترین مقالات کامپیوتر
X
تبلیغات
رایتل


برترین مقالات کامپیوتر

برترین مقالات کامپیوتر

در هنگام خرید سرویس های اینترنت ،مدیران شبکه با انبوهی از معیارهایی که ?راهم کنندگان سرویس ازآنها برای نمایش اندازه کارآیی شبکه های IP خود است?اده می کنند . تعداد نقاط حضور ، تعداد کشور های پشتیبانی شده میزان بسته های (Packet) قابل حمل ، تعداد دامین های متصل . ?راهم کنندگان سرویس با بیان این معیارها ادعا می کنند که دارای بزرگترین یا گسترده ترین یا منسجم ترین backbone ها ی IP هستند . اما آیا این موارد واقعا ادعا های مطرح شده را برای مشتریان عملی می سازند؟ تحلیلگران صنعتی می گویند ، بله و خیر . طبق گ?ته متخصصان ، خریداران بایستی کمیت ها یی که شرکت های ?راهم کننده سرویس از آنها برای پیگیری شبکه های IP خود است?اده می کنند را مد نظر قرار دهند ، اما آنها باید در هنگام گزینش یک ?راهم کننده سرویس ، نیازهای خود را در نظر داشته باشند . Browenlee Thomas ، یک تحلیلگر ارشد در شرکت Forrestor Resear ، پیشنهاد می کند که خریداران ?راتر از پهنای باند و معیارهای ترا?یک را بنگرند تا در یابند که ?راهم کنندگان سرویس ، نیازها ی خود را چگونه طراحی و پیکر بندی نمو ده اند . Thomas می گوید : " برای من مهم نیست که شما بیشترین POP را دارید ، بلکه قرار داشتن POPها در جایی که به آنها نیاز دارم برایم اهمیت دارد ، به همین شکل مهم نیست که شما گستر ده ترین مجرای ارتباطی را دارید ، بلکه حاضر بودن این ماجرا های گسترده در جایی که به آنها نیاز دارم اهمیت دارد . بین داشتن بزرگترین شبکه و داشتن بزرگترین شبکه برای پاسخگویی به نیاز های من ت?ا وت وجود دارد " . خریداران همچنین با یستی خبر داشته باشند که هیچ متدولوژی استا نداردی برای شبکه های IP وجود ندارد . هیچ آژانس دولتی یا گروه صنعتی آماری در مورد اندازه و کارایی شبکه ، IP منتشر نساخته است . در عوض ، هر ?راهم کننده سرویس ، کا ر آیی خود را در مقابل معیا رهای دلخواه خود سنجیده و منتشر نمو ده است . از این رو خریداران باید دقت نمایند که سیب را با پرتقال مقایسه نکنند . Fred Briggs ، مدیر عملیاتی وتکنولوژی شرکت MIC ، می گوید : " هیچ انجمنی وجود ندارد که شرکت های ?راهم کننده سرویس در آن عضویت داشته باشند و تمام داده های خود را با یک متد ولوژی سازگار به اشتراک بگذارند " . اغلب ?راهم کنندگان سرویس بر روی دو نوع معیار تمرکز می کنند : آنهایی که کارآیی شبکه را جستجو می کنند . در موردنوع دوم نیز نگاهی خواهیم داشت به نحوه سنجش کار آیی شبکه از سوی شرکت ها ی ?راهم کننده سرویس . اغلب شرکت های ?راهم کننده سرویس بزرگ ، دارای backbone مشابه (از لحاظ اندازه ) هستند ( لوله های OC-192 که با سرعت 10 گیگا بیت در ثانیه می کنند معمول هستند ) و آنها رو تر های top-of –the –line خود را از ?روشندگانی همچون ، رکت Cisco Sys tem و شرکت Juniper Networks تهیه می کنند ، از این رو پهنای باند یا اندازه روتر تمایز چندانی ایجاد نمی کنند . جایی که خریداران با تمایز ایجاد می شوند، دسترسی جغرا?یایی شبکه های IP گونا گون است . یک معیار کلیدی کشور هایی است که یک ?راهم کننده سرویس مالک ، یا کنترل کننده پیگردی شبکه در آنهاست . ?راهم کننده سرویس که معمو لا در این مورد برنده است Equant NV می باشد ، که سرویس های IP را در 145 کشور در دست دارد . در اوایل ماه جاری Equant ، بدلیل دسترسی عمومی به شبکه IP خصوصی Equant ، مو?ق به امضای یک قرارداد عمده با ?راهم کننده سرویس تل?ن ماهوارهای Globalstar Telecommunications گردید .Globalstar از سرویس های IP VPN متعلق به شرکت Equant در 15کشور واقع در آمریکای شمالی ، آمریکا ی لاتین ،‌ اروپا ،آسیا ، خاور میانه است?اده می کند . Macjeffery، مدیرارشد بازاریابی در Globalstar که عملیات های ارتش ایالات متحده در ا?غانستان و عراق را نیز بر عهده دارد ، می گوید " توانایی Equant ناشی از دسترسی جهانی و قیمت های مناسب آن است . بزرگترین بزرگترین تجارت ما در دو نطقه ا?غانستان وعراق است ". Jeffery می گوید :Globalstar قصد دارد در طی سا ل آینده مناطق IP VPN را در پرتریکو ، آلاسکا و هند بیا?زاید . او می گوید :" ما مطمئنیم که هر زمان قصد گسترش شبکه خود را داشته باشیم ،Equant مارا یاری خواهد داد ". معیار دیگری که شرکت های ?راهم کننده سرویس ادعا ی آن را دارند، تعداد POP ها ی IP در شبکه هاشان است . MCL همه جا ?ریاد می زند که شبکه IP عمومی آن POP 4500 را در شش قاره جهان تحت پوشش دارد . این تصویری است که MCL از آن برای تبلیغ خود به عنوان بزرگترین IP backbone در دنیا است?اده می کند . Briggs می گوید : " چیزی که از دیدگاه یک مشتری اهمیت دارد ،تعداد POP است که شما در جهان دارید . این معیار نشان دهنده تعداد مکان هایی است که من می توانم بر روی شبکه شما در یا?ت کنم و شما می توانید قابلیت هایی را برای من ?راهم آورید " . دسترسی به یک شبکه ?راهم آورنده سرویس ، ( جه به عنوان POP وچه به عنوان تعداد شهر های پشتی بانی شده در نظر گر?ته شود )دارای اهمیت است ، چرا که اغلب توا?ق های سطح سرویس (SAL ) با مشتری بر روی شبکه حامل وجود دارد ، نه در یک شبکه دارای دسترسی محلی . Briggs می گوید :" هنگامی که آنه به شبکه ما دسترسی پیدا کردند ، به توا?ق های SAL که ما ارائه می دهیم ، مناسب و مرتبط می شوند ، شرکت هایی که کار تولید یا اعمال سرویس مشتری در سرتاسر دنیارا انجام می دهند می توانند یک کی?یت سازگار از سرویس را دریا?ت کنند " . برای خریداران شرکتی ، دارا بودن امکان دسترسی اینترنتی از یک کشور مخصوص بیش از هر چیز دیگری اهمیت دارد . اخیرا شرکت های ?راهم کننده سرویس بزرگ ، در حال رقابت با یکدیگرهستند تا بدانند با چه کسانی توانایی عرضه سرویس Multi-protocol Label Switching (MPLS) در اکثر کشورها را دارند . Christine Sorenson ، یک مشاور تکنو لوژی در شرکت AT&T ، می گوید :"این ها تنها POP ها نیستند که اهمیت دارند ، چیزی که مهم است جایی است که شما می توانید سرویس مورد نیاز خود را دریا?ت نمایید . شما نیازمند آن هستید که در مورد تعداد POP قابل است?اده با یک MPLS VPN پرسو جو نمایید " . معیار دیگری که شرکت ها ی ?راهم کننده سرویس ار آن برای توصی? اندازه شبکه های IP است?اده می کنند ، میزان ترا?یک بسته قابل حمل است . به عنوان مثال شرکت AT&T اظهار می دارد که IP backbone آن در آمریکا ی شمالی بر یک پایه ماهانه بیشترین ترا?یک را حمل می نماید. سال گذشته ، AT&T در کسب بالاترین جایگاه در یک رای گیری ترا?یک اینترنت که توسط نمایشگاه تحقیقات ارتباطات RHK برگزار گردید ، از MCI پیشی گر?ت . Craig Uthi، رئیس مدیریت محصول شبکه IP در AT&T ، می گوید :" دلیل اینکه ما به میزان حمل ترا?یک توسط خود می بالیم آن است که این امر یکی از شاخص های اقتصادی است . حدود 3/1 پتا بایت داده در هر روز از شبکه ما عبور می کند ". AT&T می گوید: کمیت های مربوط به ترا?یک مهم هستند، چرا که این کمیت ها نشاندهنده میزان است?اده گسترده از شبکه IP شرکت AT&T است . Sorenson می گوید : " این موضوع بر می گرددبه قانون Metcalfe، که بیان می کند ارزش یک شبکه با تعداد گره ها (node) ا?زایش می یابد ، اگر بر روی یک شبکه ترا?یک بیشتری وجود داشته باشد ، ا?راد بیشتری سعی دارند به یک دیگر دسترسی داشته باشند ، بر روی آن شبکه حضور خواهند داشت ، و ترا?یک در آنجا بیشتر خواهد شد ". در این اثنا ، MCI از معیار دیگری برای جلب مشتری است?اده می نماید ( تعداد اتصالات شبکه سیستم مستقلی که دارد ) تا ارزش شبکه IP backbone خود را نشان دهد . MCI براساس این معیار مقام نخست را نظر TeleGeography Research کسب نمود، می گوید : این آمار بیانگر میزان اتصال یک شبکه IP به سایر قسمت های اینترنت است . Briggs می گوید :" ما از گذشته به اغلب دامین هامتصل بوده ایم ". او می ا?زاید این معیار مهمی است ، چرا که نشانگر اتصال MCI با اغلب ?راهم کننده سرویس دنیا است . Brayn Van Dussen ، مدیر استراتژی ارتباطات در Yankee Group ، می گوید : نحوه اتصال یک شبکه IP backbone مهم است ، زیرا این امر بر سرعت ارتباطات میان شرکت های ?راهم کننده سرویس تا ثیر می گذارد . Van Dussen می گوید :" اگر من یک خریدار شرکتی بودم ، از ?راهمکنندگان سرویس می پرسیدم که چه تعداد مسیر را منتشرمی کنند ، و از آنها می خواستم که شما ره های سیستم مستقل سیستم مستقل خود را به من نشلن دهند. سپس من تعداد زیادی تست Ping انجام می دادم تا متوجه شوم که چه تعداد hop در ارتباطات من درون اینتر نت انجام می شود ". با اینکه سرویس دهندگان بزرگ اینتر نت ، میزان زیادی وقت و انرژی خود را صر? بحث در مورد اینکه شبکه آنها بر طبق معیارهای خاصی بزرگترین است می کنند ، اما خریداران شرکتی ، معمولا کار آیی شبکه را بیشترازاندازه مد نظر قرار می دهند . Briggs می گوید :" زمان انتظار ، قابلیت دسترسی و از بین ر?تن بسته ها : این هاچیزی است که مشتری می ببیند و آن را می سنجد ".نگاه دقیق تر به این سه موضوع کلیدی برای کار آیی شبکه IP و نیز چند مورد جدید که در هنگام خرید سرویس های نو ظهور همچون VoIPم?ید واقع می شوند ، اهمیت خاصی دارند .
نوشته شده در دوشنبه 29 اسفند‌ماه سال 1384ساعت 10:14 توسط ADMIN نظرات (0)|


Design By : Night Skin